Bookonic
The best way for book recomendations
API

Klasa: user

Metoda: Login

URL: http://bookonic.com/api/v1_05/user/Login

Parametry:

 • key – klucz aplikacji (wymagany)

 • utoken – token użytkownika Bookonic (jeśli był zalogowany wczesniej z API)

 • token1 – token użytkownika z portalu społecznościowego (np. facebook)

 • token2 – dodatkowy token użytkownika z portalu społecznościowego

 • loginwith – jakiego serwisu użyć do logowania (facebook, twitter, booklikes)

Zwracane pola: id_user, usr_token, usr_username, usr_photo

 

Klasa: user

Metoda: UserServices

URL: http://bookonic.com/api/v1_05/user/UserServices

Parametry:

 • key – klucz aplikacji (wymagany)

 • utoken – token użytkownika Bookonic (jeśli był zalogowany wczesniej z API)

Zwracane pola: id_user, usr_token, services(array)

 

Klasa: book

Metoda: SearchBooks

URL: http://bookonic.com/api/v1_05/book/SearchBooks

Parametry:

 • key – klucz aplikacji (wymagany)
 • q – search keyword

 • page – strona wyszukiwania

Zwracane pola: id_book, book_title, book_author, book_isbn_10, book_isbn_13, book_desc, book_price, book_url, book_cover, similar

 

Klasa: book

Metoda: SearchBooksMore

URL: http://bookonic.com/api/v1_05/book/SearchBooksMore

Parametry:

 • bid – id ksiazki w Bookonic

Zwracane pola: id_book, book_title, book_author, book_isbn_10, book_isbn_13, book_desc, book_price, book_url, book_cover, similar

 

Klasa: book

Metoda: getRecommendation

URL: http://bookonic.com/api/v1_05/book/getRecommendation

Parametry:

 • key – klucz aplikacji (wymagany)

 • bsid – id książki z księgarni, dla której maja zostać zwrócone rekomendacje

 • token1 – token użytkownika z portalu społecznościowego (np. facebook)

 • token2 – dodatkowy token użytkownika z portalu społecznościowego

 • from – jakiego serwisu społecznościowego użyć do wyszukania rekomendacji (facebook, twitter)

Zwracane pola: book_id

 

Klasa: book

Metoda: uploadCSV

URL: http://bookonic.com/api/v1_05/book/uploadCSV

Request method: POST

Parametry:

 • key – klucz aplikacji (wymagany)
 • BookstoreFile - plik z od księgarni